Plan zajęć - ćwiczenia z zakresu chirurgii ogólnej

wtorek, 19 stycznia 2016

Plan zajęć - ćwiczenia z zakresu chirurgii ogólnej dla wydziałów lekarskich; seminaria

Semestr letni, rok akademicki 2013/14.


W trakcie zajęć (godzina 8.30) prowadzone będą seminaria o tematyce zgodnej z planem ćwiczeń, wykaz asystentów prowadzących seminaria :Temat 1   17.02-21.02   - dr Ciechański

Temat 2   24.02-28.02  -  dr Skoczylas

Temat 3   03.03-07.03  -  dr Andrzejewski

Temat 4   10.03-14.03  -  dr Solecki

Temat 5   17.03-21.03  -  dr Majewski

Temat 6   24.03-28.03  -  dr Abramowicz

Temat 7   31.03-04.04  -  dr Wyroślak

Temat 8   07.04-11.04  -  doc Zinkiewicz

Temat 9   14.04-25.04  -  dr Pedowski

Temat 10 28.04-02.05  -  dr Masiak

Temat 11 05.05-09.05   - dr Zgodziński


Wykłady z przedmiotu -  we wtorki w Auli P, SPSK1,    w godzinach 13.00 do 14.30 (od 18.02 do 29.04, -10 wykładów).Tematyka ćwiczeń z zakresu chirurgii ogólnej dla studentów V roku    I i II Wydziału Lekarskiego,  2013/14.


I. Ostre schorzenia j. brzusznej. ostry brzuch - podstawy

diagnostyki, jednostki chorobowe, zasady postępowania leczniczego.


II. Przepukliny brzuszne zewnętrzne (pachwinowe, udowe, pępkowe, kresy białej, boczne brzucha, tylnej ściany brzucha, kroczowe, kulszowe, zasłonowe oraz w bliznach).

Przepukliny wewnętrzne. Patofizjologia niedrożności jelit.


III. Jelito olbrzymie, uchyłkowatość okrężnicy, zapalenie uchyłków jelita grubego. Wrzodziejące zapalenie j. grubego. Polipy i polipowatość j.grubego. Skręt esicy i kątnicy. Żylaki odbytu, ropnie i przetoki okołoodbytnicze. Nowotwory okrężnicy.

Rak odbytnicy. Rozpoznawanie, leczenie, demonstracja video.


IV. Rola tarczycy jako gruczołu dokrewnego. Wole tarczycy nadczynne. Przełom tarczycowy Wole obojętne i niedoczynne. Zapalenia tarczycy. Nowotwory tarczycy. Nadczynność i guzy

przytarczyc. Wskazania do operacji w omawianych schorzeniach. Guzy kory i rdzenia nadnerczy ze szczególnym uwzględnieniem guza chromochłonnego i zespołu Cushinga.


V. Przedziurawienie  wrzodu żołądka i dwunastnicy. Wskazania do leczenia chirurgicznego choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy- omówienie metod operacji. Powikłania wczesne i odległe. Chirurgicznego leczenia choroby wrzodowej. Rak żołądka z uwzględnieniem wczesnego wykrywania. Współczesne leczenie raka żołądka.


VI. Kamica żółciowa, kamica przewodowa. Zwłóknienie zwieracza Odiego. Żółtaczka mechaniczna. Rak pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych. Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego. Żółciowe zapalenie otrzewnej. Rozpoznawanie i leczenie z uwzględnieniem

metody laparoskopowej.


VII. Chirurgia wątroby (ropnie, torbiele, guzy łagodne, pierwotne i wtórne nowotwory wątroby). Chirurgia śledziony (hipersplenizm, wskazania do splenektomii).

Nadciśnienie w układzie wrotnym - objawy, powikłania. Rozpoznawanie i leczenie w omówionych schorzeniach.


VIII. Ostre zapalenie trzustki. Przewlekłe zapalenie trzustki. Torbiele trzustki, przetoki trzustkowe. Nowotwory trzustki (niezłośliwe i złośliwe). Nowotwory części wewnątrzwydzielniczej trzustki - insulinoma, glukagonoma, zespół Zollinger-Ellisona.


IX. Achalazja wpustu, uchyłki przełyku, przepukliny rozworu przełykowego, choroba refluksowa przełyku. Nowotwory przełyku. Ciała obce w przełyku. Uszkodzenie przełyku wywołane przez środki żrące. Przedziurawienie przełyku w czasie badań, samoistne pęknięcie przełyku. Rozpoznanie i leczenie wymienionych schorzeń.


X. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego. Uchyłki jelita cienkiego. Polipy i naczyniaki jelita cienkiego. Odcinkowe nieswoiste zapalenie jelita cienkiego. Zespół krótkiego jelita. Rozpoznawanie i leczenie wybranych jednostek chorobowych.


XI. Endoskopia oraz EUS w diagnostyce schorzeń jamy brzusznej. Endoskopia jako metoda alternatywna w stosunku do postępowania chirurgicznego w wybranych chorobach przewodu pokarmowego - pokaz.  Zaliczenie ćwiczeń z oceną (u poszczególnych asystentów).

Plan zajęć - ćwiczenia z zakresu chirurgii ogólnej z onkologią –III rok stomatologii (kierunek lek.-dentystyczny) Semestr letni, rok akademicki 2013/14.Ćwiczenia w II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego PSK 1 - - 15 ćwiczeń w terminie:


PONIEDZIAŁEK -  GS;  1, 2, 15, 16, 18.  - (16.00 do 19.00)

WTOREK              -  GS;  4, 5, 6, 7, 8.  - (16.00 do 19.00)

ŚRODA                  -  GS;   3, 9, 10, 17. - (16.30 do 19.30)

CZWARTEK        -  GS;   11, 12, 13, 14. - (16.30 do 19.30)W trakcie ćwiczeń (lek-dentystyczny) prowadzone będą seminaria o tematyce zgodnej z zamieszczonym planem :Temat 1   17.02-20.02   - dr Zakościelny

Temat 2   24.02-27.02  -  dr Solecki

Temat 3   03.03-06.03  -  dr Paździor

Temat 4   10.03-13.03  -  dr Jaworski

Temat 5   17.03-20.03  -  dr Ciechański

Temat 6   24.03-27.03  -  dr Skoczylas

Temat 7   31.03-03.04  -  dr Pedowski

Temat 8   07.04-10.04  -  dr Abramowicz

Temat 9   14.04-24.04  -  dr Andrzejewski

Temat 10 28.04-30.04  -  dr Wyroślak

Temat 11 05.05-08.05   - doc Zinkiewicz

Temat 12 12.05-15.05   - dr Zgodziński

Temat 13 19.05-22.05   - dr Masiak

Temat 14 26.05-29.05   - dr Majewski

Temat 15 02.06-05.06   - doc Ćwik - zaliczenie ćwiczeń.


Wykłady z przedmiotu (dla Stomatologii) -  we wtorki w Sali wykładowej II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej ul. Staszica 16 , w godzinach 13.00 do 14.00 (od 18.02. do 03.06. 2014).
Tematyka ćwiczeń z zakresu chirurgii ogólnej z onkologią – III rok stomatologii (kierunek lek.-dentystyczny) Semestr letni, rok akademicki 2013/14.


1.  Chirurgiczne badanie chorego – badanie podmiotowe i przedmiotowe.  Pacjent chirurgiczny na Izbie Przyjęć, specyfika, zakres udzielanej pomocy, przedstawienie zakresu wstępnych badań diagnostycznych. Omówienie zakresu badań diagnostycznych możliwych do przeprowadzenia w szpitalu klinicznym, szpitalu rejonowym w poradni chirurgicznej. Omówienie i nauka praktyczna niektórych zabiegów  rozpoznawczo-leczniczych :punkcji, wycięcia, wyłuszczenia, pobrania wycinka do badania hist - pat., drenażu.Leczenie ropnia, ropowicy, czyraka, czyraka gromadnego, zastrzału, zanokcicy.


2.  Aseptyka i antyseptyka, zasady postępowania. Wyjaławianie bielizny operacyjnej i materiałów opatrunkowych – nowoczesne urządzenia służące do sterylizacji, rodzaje sterylizacji. Podstawowe grupy leków i środków o działaniu antyseptycznym.

Rany i ich rodzaje. Gojenie się ran, czynniki miejscowe i ogólne wpływające na gojenie się ran. Chirurgiczne leczenie ran: szew pierwotny, pierwotnie odroczony, wtórny .Zakażenia przyranne. Profilaktyka.


3.  Podstawy leczenia antybiotykami w chirurgii. Profilaktyka antybiotykowa u chorych przygotowywanych do zabiegów operacyjnych. Zakażenia w chirurgii. Zakażenia wewnątrzszpitalne. Przygotowanie chorego do zabiegu w zależności od jego rodzaju.


4.  Mechanizmy hemostazy, zaburzenia w chorobach chirurgicznych. Krwotok zewnętrzny i wewnętrzny . Sposoby doraźnego tamowania krwawienia . Przyczyny krwawień wewnętrznych , rozpoznanie i leczenie. Wstrząs – patogeneza, leczenie. Przetaczanie krwi i płynów krwiozastępczych - wskazania , przeciwwskazania , powikłania wczesne i późne . Leczenie zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej w chirurgii . Przyczyny i sposób stosowania całkowitego odżywiania pozajelitowego, odżywianie dojelitowe, demonstracja przypadków.


5.  Ostre schorzenia j. brzusznej. ostry brzuch - podstawy diagnostyki, jednostki chorobowe, zasady postępowania leczniczego.


6. Przepukliny brzuszne zewnętrzne (pachwinowe, udowe, pępkowe, kresy białej, boczne brzucha, tylnej ściany brzucha, kroczowe, kulszowe, zasłonowe oraz w bliznach). Przepukliny wewnętrzne. Patofizjologia niedrożności jelit, leczenie. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego. Uchyłki jelita cienkiego. Polipy i naczyniaki j.cienkiego. Odcinkowe nieswoiste zapalenie jelita cienkiego. Zespół krótkiego jelita. Rozpoznawanie i leczenie wybranych jednostek chorobowych.


7.  Nienowotworowe schorzenia przełyku: achalazja wpustu, uchyłki przełyku, przepukliny rozworu przełykowego, choroba refluksowa przełyku. Ciała obce w przełyku. Uszkodzenie przełyku wywołane przez środki żrące, urazy jatrogenne. Nowotwory przełyku.

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, powikłania. Wskazania do leczenia chirurgicznego. Rak żołądka z uwzględnieniem wczesnego wykrywania. Współczesne leczenie raka żołądka.


8.  Kamica żółciowa, kamica przewodowa. Zwłóknienie zwieracza Odiego. Żółtaczka mechaniczna - przyczyny. Rak pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych. Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego. Żółciowe zapalenie otrzewnej. Rozpoznawanie i leczenie z uwzględnieniem metody laparoskopowej.


9.  Chirurgia wątroby (ropnie, torbiele, guzy łagodne, pierwotne i wtórne nowotwory wątroby). Chirurgia śledziony (hipersplenizm, wskazania do splenektomii). Nadciśnienie w układzie wrotnym - objawy, powikłania. Rozpoznawanie i leczenie w omówionych schorzeniach.


10. Jelito olbrzymie, uchyłkowatość okrężnicy, zapalenie uchyłków jelita grubego. Wrzodziejące zapalenie j. grubego. Polipy i polipowatość jelita grubego. Skręt esicy i kątnicy. Żylaki odbytu, guzki krwawicze,  ropnie i przetoki okołoodbytnicze. Nowotwory okrężnicy. Rak odbytnicy. Rozpoznawanie, leczenie, demonstracja video.


11.  Ostre zapalenie trzustki. Przewlekłe zapalenie trzustki. torbiele trzustki, przetoki trzustkowe. Nowotwory trzustki (niezłośliwe i złośliwe). Nowotwory części wewnątrzwydzielniczej trzustki - insulinoma, glukagonoma, zespół Zollinger-Ellisona.


12.  Rola tarczycy jako gruczołu dokrewnego. Wole tarczycy nadczynne. Przełom tarczycowy. Wole obojętne i niedoczynne. Zapalenia tarczycy. Nowotwory tarczycy. Nadczynność i guzy przytarczyc. Wskazania do operacji w omawianych schorzeniach.


13.  Obrażenia klatki piersiowej. Uszkodzenia przepony. Odma opłucnowa, stłuczenie płuca. Tamponada serca. Ropne choroby klp. Rak oskrzela. Leczenie. Wstrząśnienie i stłuczenie mózgu. Krwiak śródczaszkowy. Złamanie podstawy czaszki. Leczenie urazów czaszkowo- mózgowych.


14. Chirurgia onkologiczna układu pokarmowego. Współczesna diagnostyka, kwalifikacja do leczenia. Omówienie systemów leczenia w tym terapia skojarzona. Główne jednostki chorobowe leczone w klinice. Przykłady.


15.  Zaliczenie Ćwiczeń.Dyżury dydaktyczne dla studentów I i II Wydziału Lekarskiego oraz kierunku  lek.-dentystycznego,  II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego.


1. Prof. Wallner       Środa, godz. 8.30-10.00

2. Prof. Dąbrowski   Środa, godz. 11.45-13.15

3. doc Ćwik              Wtorek, godz. 11.45-13.15

4. doc Skoczylas      Piątek, godz. 12.00-13,30

5. doc Zinkiewicz     Poniedziałek, godz. 12.00-13.30

6. dr Abramowicz     Środa,  godz. 13.00-14.30

7. dr Andrzejewski   Wtorek, godz. 12.00-13.30

8. dr Ciechański        Wtorek, godz. 10.30-12.00

9. dr Jaworski            Poniedziałek, godz. 12.00-13.30

10. dr Masiak-Segit   -

11. dr Majewski         Wtorek,  godz. 10.30-12.00

13. dr Solecki             Wtorek, godz. 11.45-13.15

14. lek Wyroślak-Najs  Poniedziałek, godz. 11.45-13.15

15. dr Zgodziński        Środa,  godz. 12.00-13.30

16. dr Zakościelny      Poniedziałek, godz. 12.00-13.30

17. dr Pudło                Czwartek, godz. 12.00-13.30

18. dr Błotniak            Poniedziałek, godz. 12.00-13.30